News Updates

बचत योजना :

सदस्यहरुलाई बचत गर्ने बानिको विकास गर्न तथा आफुसंग रहेको पुँजीको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्ने

मासिक अनिवार्य बचत खाता

यस संस्थाका सदस्यले मासिकरुपमा अनिवार्य जम्मा गर्ने गरी यो खाता साचालनमा छ । यस खाताको न्यूनतम रकम

साधारण बचत

यस योजना अन्तर्गत न्युनतम रु १०००/- जम्मा गरी यो खाता खोल्न सकिनेछ यस बचत खातामा

Publications
offer
Contact Info

White Rose Saving & Credit Cooperative Ltd.

Sourekhutta
Kathmandu, Nepal
Tel : 977-1-4361422
E-mail: whiteroesaving@gmail.com

Audit Report

एस. एण्ड चौधरी एण्ड कं.
रजिष्टर्ड अडिटर
व्य.प्र.नं.०४४२ (ख)
का.म.न.पा. ३४ नयाँबानेश्वर काठमाडौ।

श्री ह्वाईटरोज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. को आर्थिक वर्ष २०६७ असाढ मसान्तसम्मको वासलात, तथा सोही मितिमा समाप्त आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ को नाफा नोक्सान हिसावको लेखा परीक्षण गरी देहाय बमोजिम प्रतिवेदन पेश गरेका छौं। आर्थिक विवरणहरु प्रंतिको उत्तरदायित्व संस्थाको व्यवस्थापनमा रहेको छ र व्यवस्थापनले तयार गरेको ती आर्थिक विवरण उपर हाम्रो लेखा परीक्षणको आधारमा आफ्नो मन्तव्य जारी गर्नु हाम्रो दायित्व ठानेका छौ।

लेखा परीक्षण काम लेखा परीक्षणमानको आधारमा सम्पन्न गरिएको छ। आर्थिक विवरणहरु सारभूत रुपमा गलत आंंकडा रहित छन् भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनका लागि यी सिद्धान्तहरु अनुसार लेखा परीक्षण योजना तयार गरी लेखा परीक्षण सम्पन्न गर्नु पर्दछ। आर्थिक विवरणमा उल्लेखित रकम र खुलाईएका अन्य विवरणहरुलाई पुष्ट्याई गर्ने प्रमाणको छड्के परीक्षण समेत लेखा परीक्षणमा समावेश हुन्छ। यस परीक्षणबाट हाम्रो लेखा परीक्षण मन्तव्यलाई पर्याप्त आधार प्रदान गर्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं। यस संस्थाको लेखा परीक्षण गर्दा समष्टिगत रुपमा देहायबमोजिम रहेको छ : 

• हामीले लेखा परीक्षणको सिलसिलामा आवश्यक ठानी सोधनी गरेका कुराहरुको जवाफ समयमा नै पायौं।
• हाम्रो रायमा संस्थाले कानुन एवं प्रचलन बमोजिम हिसाव कितावहरु ठीकसंग राखेको पाइयो। 
• संस्थाले गरेको कारोबारहरु सहकारी ऐन अनुरुप संस्थाको अख्तियारी भित्र रहेको छ।
• संस्थाको कारोबार सन्तोषजनक रुपबाट सञ्चालन भईरहेको देखियो।
• हाम्रो विचारमा हामीलाई प्रप्त जानकारी तथा लेखा परीक्षणबाट संस्थाको सञ्चालक समितिका सञ्चालकहरु लगायत संस्थामा आवद्ध रहेका कुनै पनि कर्मचारीले संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर्‍याउने काम गरेको वा संस्थाको कोषको हिनामिना वा दुरुपयोग गरेको पाइएन।
• लेखा परीक्षणको समयमा हामीलाई प्राप्त जानकारी तथा आर्थिक कारोवारसँग सम्बन्धित टिप्पणीका आधारमा संलग्न हिसाव अध्ययन गर्दा
(क) संस्थाको २०६७ आषाढ मसान्तसम्मको वासलात
(ख) उक्त मितिमा समाप्त भएको आ.व. २०६६/०६७ को नाफा नोक्सान हिसावले संस्थाको आर्थिक अवस्थाको चित्रण गर्दछ।

लेखाका टिप्पणीहरु : 

१.  सम्पत्ति : 
स्थायी सम्पत्तिहरुलाई नियमानुसार ऐतिहासिक अवधारणाको आधारमा देखाइएको छ। सम्पत्तिमा आयकर ऐन २०५८ मा रहेको व्यवस्था अनुसार ह्रासकटृी गरिएको छ।

२.  व्याज गणना : 
निक्षेप खाताहरुमा व्याज दिंदा तथा सापटी कर्जामा व्याज लिंदा ३६५ दिनलाई वर्षको आधार मानी गणना गरिएको छ।

३.  श्रोतमा करकटृीः
श्रोतमा करकटृी गरे गराईएको देखियो। यसप्रति अझ संवेदशीलतामा ध्यान पुर्‍याउन हितकर हुने सुझाव रहेको छ।

४.  मसलन्द व्यवस्थाः
अनावश्यक तरिकाले मसलन्द व्यवस्था गर्ने गरिएको छैन र नियमित खर्चमा पूर्ण मितव्येयीता कायम गरेको पाइयो।

५.  कर्जा व्यवस्थापन शुल्कः
कर्जाको प्रकृति अनुसार कर्जा प्रवाहमा व्यवस्थापन शुल्क लिने गरिएको छ।

६.  नियमको पालना : 
सहकारी विभाग तथा डिभिजन सहकारी कार्यालयको स्वीकृत विना विनियम वा अन्य विषयमा रहेका व्यवस्थालाई वेवास्ता गरी काम भए गरेको हाम्रो जानकारीमा आएको छैन।
...................................
लेखा परीक्षक
शिव नारायण चौधरी

Board Members
 • श्री डा. रामचन्द्र भुसाल
  अध्यक्ष

 • श्री सीताराम के.सी.
  उपाध्यक्ष

 • श्री ओम शर्मा
  सचिव

 • श्री भरतप्रसाद भुसाल
  कोषाध्यक्ष

 • श्री कृष्ण कुवंर
  सदस्य

 • श्री सन्तोषी भेटवाल
  सदस्य

 • श्री शिवराज बजगाईँ
   सदस्य

 • White Rose Saving & Credit Co-operative Ltd.
  Board Member