News Updates

बचत योजना :

सदस्यहरुलाई बचत गर्ने बानिको विकास गर्न तथा आफुसंग रहेको पुँजीको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्ने

मासिक अनिवार्य बचत खाता

यस संस्थाका सदस्यले मासिकरुपमा अनिवार्य जम्मा गर्ने गरी यो खाता साचालनमा छ । यस खाताको न्यूनतम रकम

साधारण बचत

यस योजना अन्तर्गत न्युनतम रु १०००/- जम्मा गरी यो खाता खोल्न सकिनेछ यस बचत खातामा

Publications
offer
Contact Info

White Rose Saving & Credit Cooperative Ltd.

Sourekhutta
Kathmandu, Nepal
Tel : 977-1-4361422
E-mail: whiteroesaving@gmail.com

सेवा तथा सुविधा

आफ्ना सदस्यहरुलाई निम्न सेवा प्रदान गरिनेछ :

१। बचत योजना :
सदस्यहरुलाई बचत गर्ने बानिको विकास गर्न तथा आफुसंग रहेको पुँजीको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्ने गरी निम्न किसिमका बचत कार्यक्रमहरु रहेकाछन् ।

क। मासिक अनिवार्य बचत खाता (Periodic Savings )
यस संस्थाका सदस्यले मासिकरुपमा अनिवार्य जम्मा गर्ने गरी यो खाता साचालनमा छ । यस खाताको न्यूनतम रकम अवधि र व्याजदर निम्नाअनुसार रहेकोछ ।

अवधि तथा प्रकार व्याजदर मासिक मौैज्दातमा   न्युनतम मासिक बचत
१ बर्षे आवधिक बचत १० %
रु २०००/-
२ बर्षे आवधिक बचत १२ % रु २०००/-
मासिक बचत रु ५०००÷- भन्दा माथी गर्ने सदस्यलाई थप १ प्रतिशत र १० हजार भन्दा माथी गर्ने लाई थप १।५ % व्याज बढाईनेछ ।

ख। ह्वाईटरोज स्पेशल बचत खाता (White Rose Special Account) :
यो बचत खाता विशेषत यस संस्थाका सदस्यहरुको बैकिङ्ग कारोवार यसै संस्था मार्फत गर्न प्रेरित गर्ने लक्ष्य राखि यो खाता साचालनमा रहेकोछ । यस बचतमा १०% दैनिक मौज्दातमा व्याज प्रदान गरिनेछ । यो खाता साचालन गर्न रु १००००÷- न्यूनतम मौज्दात रहनुपर्नेछ ।

ग। संस्थागत बचत खाता (Corporate Saving Account):

अन्य संस्थाहरुबाट खोलिने यस खातामा रु ५०००/- जम्मा गरी खाता साचालन गर्न सकिनेछ । यस बचत खातामा बार्षिक ९% मासिक मौज्दातमा ३÷३ महिनामा ब्याज प्रदान गरिनेछ ।

घ। बाल खुत्रुके बचत खाता ः
यस संस्थाका सदस्यहरुको परिवारका बाल बालिकाहरुको सानो तिनो रकम संकलनलाई लक्षित गरी बाल खुत्रुके बचत कार्यक्रम साचालन गरिएको छ । यसमा रु १०० ले खाता खोल्न सकिनेछ । यसका हरेक ग्राहकलाई एउटा खुत्रुके प्रदान गरिनेछ सो खुत्रुकेमा संकलित भएको रकम हरेक सदस्यले मासिक रुपमा संस्थामा जम्मा गराउनु पर्नेछ । खुत्रुके वापत रु २०० धरौटि राखिनेछ । यस बचत मा १०% व्याज मासिक मौज्दातमा प्रदान गरिने छ ।

ङ। साधारण बचत (General Saving)
यस योजना अन्तर्गत न्युनतम रु १०००/- जम्मा गरी यो खाता खोल्न सकिनेछ यस बचत खातामा बार्षिक ९% मासिक मौज्दातमा ६÷६ महिनामा ब्याज प्रदान गरिनेछ ।

च। मुद्दती खाता (Fixed Deposit):
यस खातामा न्यूनतम रकम रु २००००÷- जम्मा गरी खाता साचालन गर्न सकिनेछ । यस बचतमा व्याजदर निम्न बमोजिम प्रदान गरिनेछ ।
अविध त्रैमासिक बार्षिक एकमुष्ठ
३ महिना ९.५%    
६ महिना १०.५%   ११%
१ बर्ष ११%   ११.५%
२ बर्ष ११.५% १२% १३%
३ बर्ष १२% १३% १४%
४ बर्ष १३% १५% १५.५%
५ बर्ष १४% १५% १६%
५ बर्ष भन्दा माथीआपसी सहमतीमा तय गरीनेछ ।
माथीको व्याजदरमा तरलताको स्थिति हेरी व्यवस्थापनले ०।५ देखि १ % सम्म थपघट गर्न सक्नेछ ।

२। कर्जा योजना:

क कर्जा लगानीका क्षेत्र (Loan Investment Sector) :

सि.नं कर्जा शीर्षक व्याज दर गणनावििध
घर जग्गा कर्जा (धितोमा) २०% घटदो
व्यावसायिक कर्जा (धितोमा) १८% घटदो
सामुहिक जमानी कर्जा २०% घटदो
व्यक्तिगत जमानी कर्जा २०% घटदो
हायरपर्चेज कर्जा १८% घटदो

ख। मुद्दती निक्षेप कर्जा (Fixed Deposit it Loan)
मुद्दती निक्षेपमा दिईएको व्याज दरमा ३% का दरले थप व्याज लिने गरी कर्जा प्रवाह गरिनेछ । यस्तो कर्जामा अतिरिक्त कुनै पनि शुल्क लाग्ने छैन । मुद्दति रकमको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रदान गरिने छ ।

Board Members
 • श्री डा. रामचन्द्र भुसाल
  अध्यक्ष

 • श्री सीताराम के.सी.
  उपाध्यक्ष

 • श्री ओम शर्मा
  सचिव

 • श्री भरतप्रसाद भुसाल
  कोषाध्यक्ष

 • श्री कृष्ण कुवंर
  सदस्य

 • श्री सन्तोषी भेटवाल
  सदस्य

 • श्री शिवराज बजगाईँ
   सदस्य

 • White Rose Saving & Credit Co-operative Ltd.
  Board Member